تدریس

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آزاد

 • سال۱۳۹۹

  تجارت الکترونیک

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۸

  تجارت الکترونیک

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۸

  طرح ریزی کسب و کار

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۷

  طرح ریزی کسب و کار

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۷

  مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۷

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

  MBA- مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۷

  سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۷

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۷

  تحقیقات بازاریابی رشته ی MBA

  MBA- مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۷

  تئوری های فلسفی سیستم های اطلاعاتی

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی-   طرح درس

 • سال۱۳۹۶

  تحقیقات بازاریابی رشته ی MBA

  MBA- مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۴

  تدریس هوشمندی کسب و کار (RA)

  مقطع دکترا-   طرح درس

 • سال۱۳۹۴

  استراتژی مدل های کسب و کار الکترونیکی (RA)

  مقطع دکترا- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –   طرح درس

 • سال۱۳۹۴

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –  طرح درس    نمرات

 • سال های ۱۳۹۴

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس     فایل های موردنیاز      نمرات

 • سال۱۳۹۳-۱۳۹۴

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (TA)

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –  الزامات کارکلاسی

 • سال های ۱۳۹۳

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال های ۱۳۹۳

  کاربرد کامپیوتر در حسابداری

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال۱۳۹۲

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال۱۳۹۲

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۲

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۱

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۱

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال های۱۳۹۴ -۱۳۹۲

  تئوری های مدیریت آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه پارسه

 • سال های۱۳۹۲-۱۳۹۳

  پژوهش عملیاتی آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه مدرسان شریف

 • سال های۱۳۹۱-۱۳۹۲

  پژوهش عملیاتی آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه پارسه

آموزش های سازمانی

 • سال۱۳۹۷

  پژوهش‌های بازاریابی کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ،IBM MODELER و SAS JMP

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار(BCG)

 • سال۱۳۹۷

  تحقیقات بازاریابی

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار(BCG)

 • سال۱۳۹۶

  تحقیقات بازاریابی رشته ی MBA

  مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۶

  رفتار سازمانی و مدیریت هوش هیجانی

  اداره کل بازاریابی بانک انصار

 • سال۱۳۹۵

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  مدلسازی کسب و کار

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  هوشمندی کسب و کار با استفاده از نرم افزار QlikView

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۴

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • سال۱۳۹۴

  هوشمندی کسب و کار با استفاده از نرم افزار QlikView

  شرکت های دانش بنیان

 • سال۱۳۹۴

  مدیریت استراتژیک

  مجتمع آموزشی راه رشد

 • سال۱۳۹۴

  برنامه ریزی استراتژیک

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • سال۱۳۹۴

  پژوهش های بازاریابی

  مدیران مراکز شرکت ارتباط نوین

 • سال۱۳۹۴

  پژوهش های بازاریابی با رویکرد تحلیل داده های کیفی

  واحد مطالعه بازار و بهبود کسب و کار و تجارت الکترونیک شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

 • سال۱۳۹۴

  تفکر سیستمی

  مدیران فرهنگی و رسانه های دیجیتال شهرداری تهران

 • سال۱۳۹۳

  مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

  مدیران مراکز شرکت ارتباط نوین

 • سال۱۳۹۳

  طراحی مدل های کسب و کار الکترونیک

  مدیران فناوری اطلاعات شهرداری تهران

 • سال۱۳۹۳

  پژوهش های بازاریابی با استفاده از نرم افزار SPSS

  واحد مطالعه بازار و بهبود کسب و کار شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

 • سال های ۱۳۹۴- ۱۳۹۲

  نرم افزارهای تحلیل داده ها

  جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف

 • سال ۱۳۹۲

  نرم افزارهای تحلیل داده ها

  مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

 • سال ۱۳۹۲

  مدیریت استراتژیک

  مدیران شهرداری تهران