تدریس

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آزاد

 • سال۱۳۹۶

  تحقیقات بازاریابی رشته ی MBA

  MBA- مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۴

  تدریس هوشمندی کسب و کار (RA)

  مقطع دکترا-   طرح درس

 • سال۱۳۹۴

  استراتژی مدل های کسب و کار الکترونیکی (RA)

  مقطع دکترا- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –   طرح درس

 • سال۱۳۹۴

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –  طرح درس    نمرات

 • سال های ۱۳۹۴

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس     فایل های موردنیاز      نمرات

 • سال۱۳۹۳-۱۳۹۴

  مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (TA)

  مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) –  الزامات کارکلاسی

 • سال های ۱۳۹۳

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال های ۱۳۹۳

  کاربرد کامپیوتر در حسابداری

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال۱۳۹۲

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  طرح درس   نمرات

 • سال۱۳۹۲

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۲

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۱

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال۱۳۹۱

  تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

  مقطع کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)-  نمرات

 • سال های۱۳۹۴ -۱۳۹۲

  تئوری های مدیریت آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه پارسه

 • سال های۱۳۹۲-۱۳۹۳

  پژوهش عملیاتی آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه مدرسان شریف

 • سال های۱۳۹۱-۱۳۹۲

  پژوهش عملیاتی آزمون کارشناسی ارشد

  موسسه پارسه

آموزش های سازمانی

 • سال۱۳۹۶

  تحقیقات بازاریابی رشته ی MBA

  مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 • سال۱۳۹۶

  رفتار سازمانی و مدیریت هوش هیجانی

  اداره کل بازاریابی بانک انصار

 • سال۱۳۹۶

  پژوهش‌های بازاریابی کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ،IBM MODELER و SAS JMP

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار(BCG)

 • سال۱۳۹۵

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  مدلسازی کسب و کار

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  هوشمندی کسب و کار با استفاده از نرم افزار QlikView

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۵

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  گروه مشاوران سرآمد کسب و کار (BCG)

 • سال۱۳۹۴

  تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • سال۱۳۹۴

  هوشمندی کسب و کار با استفاده از نرم افزار QlikView

  شرکت های دانش بنیان

 • سال۱۳۹۴

  مدیریت استراتژیک

  مجتمع آموزشی راه رشد

 • سال۱۳۹۴

  برنامه ریزی استراتژیک

  دانشگاه علامه طباطبائی

 • سال۱۳۹۴

  پژوهش های بازاریابی

  مدیران مراکز شرکت ارتباط نوین

 • سال۱۳۹۴

  پژوهش های بازاریابی با رویکرد تحلیل داده های کیفی

  واحد مطالعه بازار و بهبود کسب و کار و تجارت الکترونیک شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

 • سال۱۳۹۴

  تفکر سیستمی

  مدیران فرهنگی و رسانه های دیجیتال شهرداری تهران

 • سال۱۳۹۳

  مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

  مدیران مراکز شرکت ارتباط نوین

 • سال۱۳۹۳

  طراحی مدل های کسب و کار الکترونیک

  مدیران فناوری اطلاعات شهرداری تهران

 • سال۱۳۹۳

  پژوهش های بازاریابی با استفاده از نرم افزار SPSS

  واحد مطالعه بازار و بهبود کسب و کار شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

 • سال های ۱۳۹۴- ۱۳۹۲

  نرم افزارهای تحلیل داده ها

  جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف

 • سال ۱۳۹۲

  نرم افزارهای تحلیل داده ها

  مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

 • سال ۱۳۹۲

  مدیریت استراتژیک

  مدیران شهرداری تهران